Tool Verizon Software Upgrade Assistant Sony

tool-verizon-software-upgrade-assistant-sony

Tool chức năng giống Sony PC Companion , dùng để repair sony lỗi firmware ko flash đc bằng flash tool, cập nhật firmware gốc mới nhất, nhưng hỗ trợ chính thức cho Sony nhà mạng Verizon, ( Sony PC Companion ko hỗ trợ ).

Gởi bởi: HNHmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: tool repair firmware sony , tool verizon software upgrade assistant sony

Trả lời