Tool + Rom PIERRE CARDIN H118 unbrick , fix cảm ứng

Rom PIERRE CARDIN H118 + tool flash unbrick cứu máy , fix cảm ứng, lỗi phần mềm, treo logo…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc máy tính bảng PIERRE CARDIN H118 , Firmware Table PIERRE CARDIN H118

Trả lời