Tool jailbreak ios 7.0.x không lỗi

1-ios7-jailbreak-1387184921182

Tool jailbreak ios 7.0.x không lỗi

Hiện nay các tool trên mạng jailbreak đều báo lỗi không jailbreak được.

Tool này mình đã test trên 7.0.1 đến 7.0.6 ok ko lỗi.

Giá bán: 29K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: jailbreak ios 7.0.1 ko loi, jailbreak ios 7.0.2 ko loi, jailbreak ios 7.0.3 ko loi, jailbreak ios 7.0.4 ko loi, jailbreak ios 7.0.5 ko loi, jailbreak ios 7.0.6 ko loi

Trả lời