Tool diệt virus android, virus monkey test & time service

muafile

Tool diệt virus android, virus monkey test & time service

Hiện nay nhiều máy android dính virus lạ, tự động chạy ứng dụng, tự gửi sms tốn tiền, tự tải hình ảnh, phim, phá hoại file hệ thống gây lỗi ứng dụng dừng đột ngột.

Hiện đã có tool mới hiệu quả hơn: Xem chi tiêt

Từ khóa: diet virus dien thoai android , diet virus samsung , diet virus monkey test & time service , diet virus htc , diet virus lg , diet virus sky , diet virus oppo , diet virus lenovo

Bình luận

Trả lời