File Combination S7 SM-G930A G930AUCU4AQE5 và G930AUCU4AQG1

File Combination S7 SM-G930A G930AUCU4AQE5 và G930AUCU4AQG1 Gồm 2 file: COMBINATION_FA60_G930AUCU4AQE5_CL7396706_QB13619963_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5 COMBINATION_FA60_G930AUCU4AQG1_CL7396706_QB14299582_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5 Tác dụng của file Combination: – Nó là

Read more