Samsung On5 G550T – Full file stock + Root + Tiếng Việt 6.0.1

g550t2 tieng viet

Rom stock full 5 file samsung galaxy on5 tmobile g550t ver 6.0.1 cứu máy + root + tiếng việt ko cá nhân hóa.

AP_G550TUVU1APF1_CL8180604_QB9902386_REV00_user_low_ship.tar.md5

BL_G550TUVU1APF1_CL8180604_QB9902386_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G550TUVU1APF1_CL8180604_QB9902386_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_TMB_G550TTMB1APF1_CL8180604_QB9902386_REV00_user_low_ship.tar.md5

ON5LTE_USA_TMO.pit

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Rom tiếng Việt Galaxy On5 TMobile G550T2 6.0.1 flash odin

Từ khóa: full file g550t , full file samsung on5 tmobile g550t 6.0.1 , tieng viet samsung on5 g550t 6.0.1

Trả lời