Samsung A9+++ China Fake – Rom stock read full bin unbrick

img_1021

img_1022

screenshot_2016-01-01-00-10-00

screenshot_2016-01-01-00-10-06

screenshot_2016-01-01-00-10-24

screenshot_2016-01-01-00-10-38

Rom samsung a9+++ china fake chip MTK 6580 read full bin flash ok qua Miracle box 2.27A crack 

Unbrick cứu máy, treo logo , repair imei , diệt virus ok

Gởi bởi: Tí GSM

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock samsung a9 trung quoc , rom samsung a9 fake , file bin samsung a9+++ china

Trả lời