Rom Wiko Getaway MT6582 Ver 4.4.2 flashtool unbrick

Rom Wiko Getaway MT6582 Android Ver 4.4.2 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , treo logo , fix lỗi phần mềm, nvram fix imei,…

Thông tin rom:

Device Brand : WIKO
Device Model : wiko
Device CPU : MT6582
Device IntName : wiko
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 02/06/2015 10:00:16 SA
Device Project : ALPS.KK1.MP1.V2.10
Device ExtInfo : GETAWAY

Gởi bởi: Tcmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Wiko Getaway , File Wiko Getaway , Wiko Getaway treo logo , Repair imei Wiko Getaway , Unbrick Wiko Getaway

Trả lời