Rom Venistar X3 4.4.2 MT6572 tiếng Việt flashtool

Rom Venistar X3 4.4.2 MT6572 tiếng Việt file stock flash qua sp flashtool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy…

( Nội dung tải về gồm 2 file )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Venistar X3 , Firmware Venistar X3 , File Venistar X3 flashtool unbrick

Trả lời