Rom Venistar M7 MT6572 và MT6582 flashtool unbrick

Rom Venistar M7 MT6572 và MT6582 file stock flash qua sp flashtool, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy, nvram repair imei,…

( Nội dung tải về gồm 2 file, dành cho 2 loại chip MTK6572 và MTK6582 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Venistar M7 , Firmware Venistar , File Venistar flashtool unbrick

Trả lời