Rom UMY UP6 android 5.1 file pac + file backup CM2

Rom UMY UP6 android 5.1 file pac stock flash qua ResearchDownload + file backup CM2

Unbrick, fix lỗi firmware , mã bảo vệ, treo logo , diệt virus…

Thông tin rom:

Device Brand : SPRD
Device Model : t13_bp239_64_8
Device CPU : sp7731cea_t13_zx_64_8
Device IntName : t13_bp239_64_8_dt
Device Version : 5.1
Device Compile : 11/18/2016 1:35:22 AM
Device Project : 20161118
Device ExtInfo : UP6

( Nội dung tải về gồm 2 file, 1 file pac + 1 file backup full CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware UMY UP6 , Rom gốc UMY UP6 , UMY UP6 mã bảo vệ

Trả lời