Rom Uimi F6B New MTK6580 V03 Flashtool unbrick

Rom Uimi F6B loại mới cũng sử dụng chip MTK6580, anh em cần thận tránh nhầm với Uimi F6 thường ( File loại Uimi F6 thường tại đây ) . Ở Uimi F6B, phần thông tin SW version hiển thị là Uimi_F6B_New_V03 , số phiên bản MP.V003. File flash qua Sp flashtool dùng unbrick, cứu treo logo, diệt virus, ứng dụng dừng,xóa account google, xóa mã riêng tư, nvram fix imei…

Thông tin rom:

Device Brand : UIMI
Device Model : bird6580_weg_b_l
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_bird6580_weg_b_l
Device Version : 5.1
Device Project : MP.V003
Device ExtInfo : UIMI-F6

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 65K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom uimi f6b , rom uimi f6 new , rom uimi f6 v003 , file uimi f6b new v003 , unbrick uimi f6b , fix treo logo uimi f6b , repair imei uimi f6b , ma rieng tu uimi f6b

Trả lời