Rom Uini F5 MTK6580 Android 5.1 Flashtool unbrick


Rom Uini F5 Android 5.1 , file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, fix treo logo,nvram repair imei,…

Thông tin rom:

Device Brand : alps
Device Model : gxq6580_weg_l
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_gxq6580_weg_l
Device Version : 5.1
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69
Device ExtInfo : gxq6580_weg_l

Modem Version : gxq6580_weg_l_hspa_band_1_5
Localization : vi_VN en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_ZG pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 854 x 480

Supported DGT :
GT1XX

Supported CAM :
STOM_HAL_IMGSENSOR
=ov5693_mipi_raw
ov9762_main_mipi_raw
ov9762_mipi_raw
gc0310_mipi_yuv
gc2145_mipi_yuv
rs2146_mipi_yuv
ov9760_mipi_raw
rs9760_sub_mipi_raw
bf2205_mipi_raw
gc0339_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 150100463558354342 , Name : F5X5CB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [1] CID : 150100464A32354142 , Name : FJ25AB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [2] CID : 3701FF454D43303447 , Name : EMC04G , Vendor : 37 , [NOT_IN_BASE]
FlashID [3] CID : FE014E50314A39344D , Name : P1J94M , Vendor : FE , [MICRON]
FlashID [4] CID : 110100303034474530 , Name : 004GE0 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [5] CID : 700100454534454134 , Name : EE4EA4 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [6] CID : 880103455041313030 , Name : EPA100 , Vendor : 88 , [FORESEE]
FlashID [7] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [8] CID : 700100563130303038 , Name : V10008 , Vendor : 70 , [KINGSTON]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [512 MiB]
ROM : eMMC 4 GiB
Manufacturer : [SAMSUNG]
Name : BA52J

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 45K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom uini f5 mt6580 , file uini f5 mtk6580 , rom uini f5 unbrick , rom uini f5 flashtool

Trả lời