Rom TNK Tanaka Technology 4.4.2 MT6582 flashtool

Rom TNK Tanaka Technology 4.4.2 MT6582 flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, nvram repair imei…

Thông tin rom:

Device Brand : android
Device Model : android
Device CPU : MT6582
Device IntName : android
Device Version : 4.4.2Device Compile : 19/05/2015 10:43:13 SA
Device Project : ALPS.KK1.MP1.V2.11
Device ExtInfo : android

Gởi bởi: TCmobile

 

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc máy tính bảng TNK Tanaka Technology , Firmware TNK Tanaka Technology , File TNK Tanaka Technology flashtool

Trả lời