Rom tiếng Việt S6 EDGE Au SCV31KDU1BPD5 6.0.1

tieng-viet-s6-edge-scv31

tieng-viet-scv31

Rom S6 EDGE Au SCV31 tiếng Việt ver SCV31KDU1BPD5 6.0.1 , fix lỗi danh bạ, tin nhắn, xóa app nhà mạng, fix deep sleep, giữ nguyên thủy stock để đạt ổn định cao. File flash qua odin.

Gởi bởi: Tí GSM

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Full file – Rom stock samsung S6 EDGE Au SCV31 7.0 tiếng Việt unbrick

Từ khóa: rom tieng viet scv31 , rom tieng viet s6 edge nhat , rom s6 edge scv31 6.0.1 tieng viet

Trả lời