Rom tiếng Việt A800J SCV32 5.1.1 Flash Odin

scv32

Rom stock tiếng Việt samsung A800J SCV32 ver 5.1 ( SCV32KDU1APG2 ) flash qua odin, hoạt động ổn định.

Gởi bởi: longTP33

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom tieng viet samsung a800j , rom tieng viet samsung scv32 5.1 , rom scv32 viet hoa

Trả lời