Rom Telego Wise 5 MTK6580 Android 6.0 xóa account google ok

Rom Telego Wise 5 chip MTK6580 Android 6.0 , file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, treo logo , diệt virus, fix lỗi phần mềm, xóa account google, repair imei,…

Thông tin rom:

Device Brand : alps
Device Model : Wise5
Device CPU : MT6580
Device IntName : Wise5
Device Version : 6.0
Device Compile : 5/11/2016 9:10:35 AM
Device Project : alps-mp-m0.mp1-V2.34_vz6580.weg.i.m_P7
Device ExtInfo : Wise5

Modem Version : vanzo6580_we_m_hspa
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 960 x 540

Supported DGT :
GT1XX

Supported CAM :
gc0310_yuv
imx179_mipi_raw
ov5670_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 110100303038473730 , Name : 008G70 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [1] CID : 90014A483847316505 , Name : H8G1e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [2] CID : 150100513732534D42 , Name : Q72SMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [3] CID : 700100563130303038 , Name : V10008 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [4] CID : 150100464E31324D42 , Name : FN12MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [5] CID : 450100445331303038 , Name : DS1008 , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [6] CID : 150100463732324D42 , Name : F722MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [7] CID : 450100445332303038 , Name : DS2008 , Vendor : 45 , [SANDISK]

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file telego wise 5 , rom telego wise 5 , xoa acc google telego wise 5 , bypass frp telego wise 5 , rom telego wise 5 flashtool , xoa tai khoan google telego wise 5

Bình luận

Trả lời