Rom Telego Venus unbrick fix trắng màn hình

Rom Telego Venus file pac stock unbrick cứu máy, fix trắng màn hình, lỗi phần mềm, treo logo, mã bảo vệ…

Dòng này có 2 loại khác nhau , flash ko đúng sẽ mất nguồn, trắng màn hình, flash lại sẽ ok, nội dung tải về gồm 2 file 2 dành cho 2 loại.

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Telego Venus , File pac Telego Venus , Fix LCD Telego Venus , Unbrick Telego Venus , Telego Venus fix trắng màn hình , Telego Venus mã bảo vệ

Trả lời