Rom Telego Uranus MT6580 flashtool unbrick fix LCD

Rom Telego Uranus MT6580 file stock flash flashtool unbrick fix LCD, treo logo, diệt virus, fix các lỗi phần mềm khác…

( Nội dung tải về gồm 2 file , file stock và file fix LCD, unbrick )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Telego Uranus , Firmware Telego Uranus , File Telego Uranus fix lỗi màn hình , Unbrick Telego Uranus

Trả lời