Rom Telego T-Note MT6582 5.1 tiếng Việt flashtool

Rom Telego T-Note MT6582 Android 5.1 tiếng Việt file stock flash sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Telego T-Note , File Telego T-Note flashtool , Firmware Telego T-Note , Unbrick Telego T-Note

Trả lời