Rom Telego Nova 2 SPD7731 Android 6.0 fix treo logo ok

Rom gốc Telego Nova 2 chip SPD 7731 ver android 6.0 có thể flash qua tool ResearchDownload

Unbrick cứu máy, diệt virus, ứng dụng ngừng, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời