Rom Telego Nova 1 SPD7731C Android 6.0 file pac flash tool

File Rom stock Telego Nova 1 SPD7731C Android 6.0 file pac có thể flash qua tool ResearchDownload

Dùng fix lỗi phần mềm, unbrick , fix treo logo, ứng dụng dừng, xóa mã bảo vệ,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời