Rom Telego Mate MT6580 new fix LCD flashtool

Rom Telego Mate MT6580 android 5.1 new file flash sp flashtool fix LCD, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus…

( Nội dung tải về gồm 2 file, ver cũ và mới fix LCD )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Telego Mate , File Telego Mate unbrick , Firmware Telego Mate fix LCD

Trả lời