Rom Telego Jupiter 5.1 SC7731L file pac unbrick

Rom Telego Jupiter android 5.1 chip SC7731L file stock dạng pac flash qua tool ResearchDownload ok, dùng fix treo logo, lỗi phần mềm , unbrick cứu máy flash nhầm rom 4.4 chip SC7731.

Dòng này có 2 loại , sử dụng chip SC7731 ( android 4.4 ) , sử dụng chip SC7731L android 5.1, flash nhầm rom trên mạng dành cho chip SC7731 sẽ mất nguồn flash lại rom này sẽ lên ok.

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom Telego Jupiter 5.1 unbrick , File Telego Jupiter SC7731L , firmware Telego Jupiter 5.1

Trả lời