Rom stock Wiko Bloom 2 file bin unbrick , diệt virus

Rom stock Wiko Bloom 2 file bin unbrick , diệt virus

wiko-bloom-2

capture

screenshot_2016-09-25-10-15-10

screenshot_2016-09-25-10-14-19

Rom stock file bin Wiko Bloom 2 read full dùng để unbrick, repair imei, treo logo, diệt virus, fix lỗi phần mềm,…

Có thể flash qua Miracle box 2.27A crack

Gởi bởi: namandroid

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock wiko bloom 2 , file bin wiko bloom 2 , repair imei wiko bloom 2 , unbrick wiko bloom 2 , diet virus wiko bloom 2 , fix treo logo wiko bloom 2

Trả lời