File Rom stock viettel v8507 MT6572 chuẩn diệt virus ok

Rom stock viettel v8507 MT6572 chuẩn diệt virus ok

viettel v8507

Rom gốc viettel v8507 file chuẩn đã test, fix treo logo, diệt virus ok.

File flash qua SP Flash Tool

Giá: 390K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock viettel v8507 , diet virus viettel v8507 , rom goc viettel v8507

Trả lời