Rom stock tiếng Việt samsung T759 2.3.3

Rom stock tiếng Việt samsung T759 2.3.3

t759 tieng viet

Rom stock samsung T759 Tmobile add tiếng Việt nền 2.3 ổn định. File flash qua odin.

Giá: 50K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file samsung t759 , file tieng viet samsung t759 , rom tieng viet samsung t759

Trả lời