Rom stock tiếng Việt samsung A5000 ổn định

Rom stock tiếng Việt samsung A5000 ổn định

a5000ô

Rom gốc tiếng Việt samsung A5000 5.0.2 ổn định, flash qua odin.

Dành cho máy thị trường Trung Quốc

Giá: 50K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: tieng viet a5000, stock tieng viet a5000

Bình luận

Trả lời