Rom stock tiếng việt lenovo s890 sp flash tool

File: Rom stock tiếng việt lenovo a890 sp flash tool

lenovo 890 tieng viet

Rom gốc lenovo s890 mtk6577 flash qua sp flash tool

Dùng để nạp tiếng việt, diệt virus, fix treo logo, ứng dụng bị dừng,..

Gởi bởi: QuangDangGsm

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom lenovo s890 mt6577 , tieng viet lenovo s890 , rom stock lenovo s890 tieng viet

Bình luận

Trả lời