Rom stock tiếng Việt G928T S6 Edge plus

g928t tieng viet

Rom stock tiếng Việt G928T S6 Edge plus

Rom s6 edge plus G928T add tiếng Việt trên nền stock mới nhất ổn định, flash qua odin.

Gởi bời hungchau4468

Giá 80K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: tieng viet s6 edge plus G928T , s6 edge plus G928T tieng viet , rom stock g928t , rom tieng viet g928t , rom tieng viet stock g928t

Trả lời