Rom stock samsung S8 Au SCV36 7.0 full file

Full file rom stock samsung S8 Au (Japan) SCV36 ver 7.0

AP_SCV36KDU1AQEH_CL11515556_QB13731817_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_SCV36KDU1AQEH_CL11515556_QB13731817_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_SCV36KDU1AQEH_CP6598526_CL11515556_QB13731817_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_KDI_SCV36KDI1AQEH_CL11515556_QB13731817_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_KDI_SCV36KDI1AQEH_CL11515556_QB13731817_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: Admin

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock scv36 , full file scv36 , rom stock s8 au, rom stock s8 scv36 , rom full s8 scv36 , rom s8 scv36 7.0, rom s8 nhat scv36

Trả lời