Rom stock samsung S7 G930R4 7.0 Tiếng Việt Full file unbrick

Full file Rom stock samsung S7 G930R4 ver 7.0 mới nhất có tiếng Việt, hoạt động ổn định, không hao pin, nóng máy, flash unbrick, fix lỗi phần mềm,…

AP_G930R4TYU4BQC5_CL10653600_QB13054667_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G930R4TYU4BQC5_CL10653600_QB13054667_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G930R4TYU4BQC5_CL10653600_QB13054667_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_USC_G930R4USC4BQC5_CL10653600_QB13054667_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_USC_G930R4USC4BQC5_CL10653600_QB13054667_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 G930R47.0 , rom stock s7 G930R4 7.0 , rom tieng viet s7 G930R4 7.0 , firmware s7 G930R4 7.0 full

Trả lời