Rom stock samsung S6 G920F 6.0.1 tiếng Việt

File: Rom stock samsung S6 G920F 6.0.1 tiếng Việt

samsung-galaxy-s6-g920f

Rom gốc samsung s6 g920f 6.0.1 mới nhất có tiếng Việt full, hoạt động ổn đinh, file flash qua odin.

(G920FOLB3DPFJ_XXV)

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Full file – Rom stock samsung S6 G920F 7.0 tiếng Việt unbrick

Từ khóa:  rom stock g920f tieng viet , rom samsung g920f 6.0 tieng viet , rom stock samsung g920f 6.0.1 , android 6.0.1 tieng viet samsung g920f

Trả lời