Rom stock Samsung J7+ SM-C710F android 7.1 tiếng Việt full file

Rom stock Samsung J7+ mã SM-C710F android ver 7.1 tiếng Việt file full flash trực tiếp qua odin cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…

AP_C710FDXU1AQI4_CL12079079_QB14965308_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_C710FDXU1AQI4_CL12079079_QB14965308_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_C710FDXU1AQI3_CP7437959_CL12079079_QB14895135_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_OLB_C710FOLB1AQI4_CL12079079_QB14965308_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_OLB_C710FOLB1AQI4_CL12079079_QB14965308_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: binmobile

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


rom goc j7+ 7.1 odin , file j7 plus c710f 7.1 , rom stock j7+ c710f , full file j7+ c710f 7.1

Trả lời