Rom stock Samsung J3 Pro J330G 7.0 tiếng Việt full file

Rom gốc Samsung J3 Pro J330G 7.0 tiếng Việt full file flash odin unbrick , repair firmware, treo logo,…

AP_J330GDXU2AQK1_CL12542539_QB15715759_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_J330GDXU2AQK1_CL12542539_QB15715759_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_J330GDXU2AQK1_CP8059977_CL12542539_QB15715759_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OLB_J330GOLB2AQK1_CL12542539_QB15715759_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OLB_J330GOLB2AQK1_CL12542539_QB15715759_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời