Rom stock S7 Verizon G930V 7.0 Tiếng Việt Full file unbrick

Full file Rom stock samsung S7 Verizon G930V ver 7.0 mới nhất có tiếng Việt, hoạt động ổn định, không hao pin, nóng máy, flash unbrick, fix lỗi phần mềm,…

AP_G930VVRU4BQC5_CL11028965_QB13047099_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G930VVRU4BQC5_CL11028965_QB13047099_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G930VVRU4BQC5_CL11028965_QB13047099_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_VZW_G930VVZW4BQC5_CL11028965_QB13047099_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_VZW_G930VVZW4BQC5_CL11028965_QB13047099_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 g930v 7.0 , rom stock s7 g930v 7.0 , rom tieng viet s7 g930v 7.0 , firmware s7 g930v 7.0 full

Trả lời