Rom stock OPPO Neo 5S 1206 unbrick cứu máy

oppo-neo-5s

Rom stock OPPO Neo 5S 1206 file full unbrick cứu máy

Xem thêm cách up: Hướng dẫn flash rom OPPO chip Qualcomm

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo neo 5s 1206 , rom goc oppo neo 5s 1206 , rom stock oppo 1206 , unbrick oppo neo 5s 1206

Trả lời