Rom Stock Oppo N1 Mini N5517 unbrick + QCN backup

rom stock oppo n5517

Rom stock oppo N1 Mini N5517 file hãng flash by tool unbrick cứu máy, treo logo , diệt virus ,… + file qcn backup

Xem thêm cách up: Hướng dẫn flash rom OPPO chip Qualcomm

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo N1 Mini N5517 , rom goc oppo N1 Mini N5517 , rom stock oppo N1 Mini N5517 , unbrick oppo N1 Mini N5517 , file qcn oppo n5517 backup

Trả lời