Rom Stock Oppo N1 Mini N5516 unbrick cứu máy

rom stock oppo n1 mini n5516

Rom stock oppo N1 Mini N5516 file hãng flash by tool unbrick cứu máy, treo logo , diệt virus ,…

Xem thêm cách up: Hướng dẫn flash rom OPPO chip Qualcomm

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo N1 Mini N5516 , rom goc oppo N1 Mini N5516 , rom stock oppo N1 Mini N5516 , unbrick oppo N1 Mini N5516

Trả lời