Rom stock OPPO 3007 unbrick cứu máy

oppo 3007

Rom stock OPPO 3007 file full unbrick cứu máy

Xem thêm cách up: Hướng dẫn flash rom OPPO chip Qualcomm

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo 3007 , rom goc oppo 3007 , rom stock oppo 3007, unbrick oppo 3007

Trả lời