Rom stock OPPO 1107 unbrick cứu máy

oppo1107

Rom stock OPPO 1107 file full unbrick cứu máy

Xem thêm cách up: Hướng dẫn flash rom OPPO chip Qualcomm

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo 1107 , rom goc oppo 1107 , rom stock oppo 1107 , file qcn oppo 1107 , unbrick oppo 1107

Trả lời