Rom stock OPPO 1105 unrbick cứu máy + QCN Backup

oppo-1105

Rom stock OPPO 1105 file full unbrick cứu máy + file qcn backup

Xem thêm cách up: Hướng dẫn flash rom OPPO chip Qualcomm

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo 1105 , rom goc oppo 1105 , rom stock oppo 1105 , file qcn oppo 1105 , unbrick oppo 1105

Trả lời