Rom stock Note 5 N920P Sprint 7.0 Tiếng Việt + File Modem unlock

Full file rom stock samsung Note 5 N920P Sprint 7.0 Tiếng Việt + file modem hỗ trợ unlock

AP_N920PVPU3DQC5_CL10809541_QB12864209_REV00_user_low_ship_meta.tar

BL_N920PVPU3DQC5_CL10809541_QB12864209_REV00_user_low_ship.tar

CP_N920PVPU3DQC5_CP5984294_CL10809541_QB12864209_REV00_user_low_ship.tar

CSC_SPT_N920PSPT3DQC5_CL10809541_QB12864209_REV00_user_low_ship.tar

NOBLELTE_USA_SPR.pit

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file note 5 n920p , rom stock note 5 n920p , nang cap note 5 n920p 7.0 , tieng viet note 5 n920p 7.0 , rom unlock note 5 n920p 7.0

Trả lời