Rom stock Note 4 N910T 6.0.1 tiếng Việt flash odin

rom-tieng-viet-n910t

screenshot_2016-01-01-13-17-19 screenshot_2016-01-01-13-17-39

screenshot_2016-01-01-13-18-11 screenshot_2016-01-01-13-18-25

screenshot_2016-01-01-13-16-51 screenshot_2016-01-01-13-16-56

Rom Tiếng Việt Samsung Note 4 N910T ( Tmobile ), Việt hóa trên nền stock android 6.0.1 ver UVS2EPG2 mới nhất hiện tại.

Xóa sạch app nhà mạng, giữ nguyên thủy của rom gốc để máy hoạt động ổn định

File tar flash qua odin

Gởi bởi: Phạm Hưng

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom note 4 tmobile tieng viet , rom note 4 n910t tieng viet , rom tieng viet n910t flash odin , file tv n910t , tieng viet n910t 6.0.1 tieng viet , root note 4 n910t ver pg2

Bình luận

Trả lời