Rom stock Nokia 6 android 7.1.1 backup CM2

Rom stock Nokia 6 android 7.1.1 file backup flash CM2 unbrick cứu máy

Thông tin rom:

Device Brand : Nokia
Device Manufact.: FIH
Device Model : D1C
Device CPU : MSM8937
Device IntName : TA-1003_00WW
Device Version : 7.1.1
CU_SWVer : FIH
Device Compile : 6/29/2017 10:28:47 AM
Device ExtInfo : TA-1003

Gởi bởi: tienthanhmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời