Rom stock masstel tab 700 MTK6572 sp flash tool + bin

File: Rom stock masstel tab 700 MTK6572 sp flash tool + bin

masstel-tab-700

Rom stock Masstel Tab 700 MTK 6572 flash qua sp flash tool kèm file bin cứu máy.

Dùng để diệt virus , fix treo logo , ứng dụng dừng, tự bật wifi, unbrick,…

Xem này chỉ dành cho Masstel tab 700, nếu máy bạn là masstel tab 700i thì xem link cuối bài.

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom masstel tab 700, file bin masstel tab 700 , diet virus masstel tab 700 , unbrick masstel tab 700

Xem thêm: Rom Full Masstel Tab 700i Sp flash Tool unbrick

Trả lời