Rom stock Lenovo A7000-A và A7000 SP Flash Tool

Rom stock Lenovo A7000-A và A7000 SP Flash Tool

lenovo-a7000

Dòng này có 2 loại A7000 và A7000-A, các bạn kiểm tra kỹ trước khi chạy để tránh lỗi, file mình cung cấp bao gồm 2 file dành cho 2 bản. Link Fshare đầy đủ các thứ cần thiết Flash qua SP Flash Tool

Flash diệt virus, treo logo ok, fix sọc màn hình

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock lenovo a7000 , rom tieng viet lenovo a7000

Bình luận

Trả lời