Rom stock HOTWAV Cosmos V8 2 Android 5.1 SPD7731 file pac

Rom stock HOTWAV Cosmos V8 2 Android 5.1 SPD7731, rom dạng .pac flash qua tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

Tên file: HOTWAV_Cosmos V8-2_7731_Android5.1_LMY47D release-keys_20161107_180326.pac

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock HOTWAV Cosmos V8 2 , file pac HOTWAV Cosmos V8 2

Trả lời