Rom stock G360H Trung Quốc MT6572 File SP Flash Tool + File bin

File: Rom stock G360H Trung Quốc MT6572 File SP Flash Tool + File bin

rom g360

Rom stock Samsung Galaxy Core Prime G360H Trung Quốc ( hàng fake ) chip MT6572.

Rom chuẩn backup từ máy sống, gồm có 3 file ( 1 file flash qua sp flash tool + rom bin read từ Miracle Box và volcano )

Dùng để unbrick cứu máy , diệt virus , treo logo , lên tắt , ứng dụng dừng , mã bảo vệ…

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom g360 trung quoc , file g360 trung quoc , rom stock g360 fake , rom bin g360 trung quoc

Xem thêm: Rom Samsung G360H Trung Quốc MTK6572

Trả lời