Rom stock full file samsung Oalaxy On5 G550T2 6.0.1 cứu máy

g550t2

Rom stock full file samsung galaxy on5 tmobile g550t2 6.0.1 cứu máy

AP_G550T2UVU1APF2_CL8180604_QB10046193_REV00_user_low_ship.tar

BL_G550T2UVU1APF2_CL8180604_QB10046193_REV00_user_low_ship.tar

CP_G550T2UVU1APF2_CL8180604_QB10046193_REV00_user_low_ship.tar

CSC_TMB_G550T2TMB1APF2_CL8180604_QB10046193_REV00_user_low_ship.tar

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Rom tiếng Việt Galaxy On5 TMobile G550T2 6.0.1 flash odin

Từ khóa: full file g550t2 , rom stock samsung on5 g550t2 , rom samsung one 5 g550t2 6.0.1 full

 

Trả lời